Alkoholbehandling - når misbruget ikke vil give slip

Alkoholbehandling – når misbruget ikke vil give slip

Et alkoholmisbrug er, som alle andre typer afhængigheds betingede misbrug, meget vanskeligt at komme ud af. Det er de færreste, som kan klare en afvænning på egen hånd. Dette skyldes, at et misbrug sjældent begrænser sig til den fysiske afhængighed af det pågældende stof.

Et misbrug er en kompleks sag, idet stofferne har en afgørende betydning for den misbrugsramtes psyke og ageren. Et godt eksempel herpå er det, man kalder for ”funktions promillen”, hvilket betegner den promille af alkohol, som skal være til stede i en alkoholikers blod, førend han eller hun kan fungere på normal vis. Stoffet er således blevet en del af den misbrugsramtes anatomi, forstået på den måde, at det erstatter nogle af kroppens egne stoffer. Derfor er afvænning også en kompleks sag, som ikke er gjort derved, at man blot fjerner stoffet fra den misbrugsramtes aktions radius. Afvænning kræver terapi, gerne i et et forløb af en vis længde, således at både krop og sjæl kan følge med.

Hvordan foregår en alkoholbehandling?

I de indledende faser af en afvænning bliver den misbrugsramte indlagt til afgiftning og afrusning. Dette kan tage et par dage eller over en uge, afhængig af hvor hårdt ramte vedkommende er. Når de fysiske abstinenser er overstået, er det vigtigt, at der følges op på behandlingen med et terapeutisk forløb, således at den misbrugsramte ikke falder i igen. Dette forløb kan med fordel foregå på et misbrugscenter, hvor den misbrugsramte kommer væk fra sine vante rammer, og får den opmærksomhed og omsorg, som skal afhjælpe trangen til alkohol.

Er der børn og ægtefælle eller kæreste inde i billedet, kan et misbrugscenter som for eksempel Behandlingscenter Stien tilbyde sideløbende familieforløb, som har til formål at styrke familiens sammenhængskraft, så denne kan fungere som fundament og støtte, når den misbrugsramte skal bygge sin tilværelse op på ny.

Læs mere på behandlingscenter-stien.dk