Dødsbo – hvad skal pårørende være opmærksomme på?

27 September 2023
Cathrine Poulsen

editorial

Når et familiemedlem går bort, efterlader de sig ofte en række ejendele, penge og dokumenter. Alt dette samles i en bo, som også kaldes et dødsbo. Det kan være en overvældende og følelsesmæssig udfordrende opgave for pårørende at tage sig af dødsboet. Derfor er det vigtigt at kende nogle af de ting, som pårørende skal være opmærksomme på.

Hvem har ansvaret for at tage sig af dødsboet?

Når en person går bort, er det normalt, at en person i familien eller en anden tæt på den afdøde tager ansvaret for at tage sig af dødsboet. Denne person bliver ofte kaldt boets værge. Det er vigtigt at påpege, at værgen ikke er personligt ansvarlig for de penge, som er tilbage i boet, medmindre de påtager sig sådanne ansvar ved at underskrive kontrakter eller aftaler. Vær opmærksom på, at det ikke altid er værgen, der får al magten over boet. Hvis der er oprettet et testamente, kan den afdøde have udnævnt en eller flere personer som bobestyrere af boet. Disse personer skal følge de instrukser, der er nedskrevet i testamentet.

Hvad skal pårørende være opmærksomme på i forbindelse med dødsboet?

Når dødsboet skal tømmes, kan det være en god idé at kontakte en professionel oprydnings- eller flyttevirksomhed. Det er normalt, at en del af de varer, som afdøde efterlader sig, skal sælges eller opbevares på et opbevaringssted, indtil det kan bestemmes, hvad der skal ske med dem. Det kan også være en god idé at have en liste over alle boets ejendele, så det bliver nemmere for værgen at holde styr på, hvad der er blevet gjort af.

Det kan også være en idé at kontakte en advokat for at få hjælp. En advokat kan hjælpe værgen med at forstå de forskellige aspekter af at tage sig af et dødsbo og kan også hjælpe med at håndtere potentielle arv. Det kan også være en fordel at kontakte boets bank og pantebreve for at finde ud af, hvad der skal ske med bankkontoen og eventuelle huslån.

dødsbo

Det er normalt en følelsesladet tid for pårørende at skulle tage sig af et dødsbo. Men ved at kontakte professionelle og have en liste over boets ejendele kan det gøre processen lidt nemmere. Det er også vigtigt at være opmærksom på, at der kan være mange ting, som skal håndteres, i forhold til at tage sig af et dødsbo. Ved at kontakte en advokat og boets bank og pantebreve kan værgen få hjælp til at finde ud af, hvad der skal ske med tingene.

Husk at tage dig tid til at sørge, mens du tager dig af det praktiske. Det er også okay at bede om hjælp fra venner og familie til at tage sig af dødsboet. Værge og bobestyrere af et dødsbo kan blive overvældet af opgaven, og få hjælp kan gøre det nemmere at håndtere de mange praktiske opgaver, som følger med at tage sig af et dødsbo.

More articles