Få professionel hjælp til afvænning på et misbrugscenter

27 oktober 2018
Astrid Pedersen
Få professionel hjælp til afvænning på et misbrugscenter

Alkohol, spil, sex, hash og marihuana, receptpligtig medicin og hårde stoffer så som heroin, kokain og crack har alle det til fælles, at de er afhængigheds skabende. Lige som cigaretter indeholder alkohol og narkotiske stoffer ingredienser, som trigger belønnings centeret i hjernen. Spil og sex kan have samme effekt – og alle de nævnte faktorer tjener som midler til virkelighedsflugt for mennesker, som har ondt i livet, og som samtidig lider af begrænset impuls kontrol. Det er således ikke nok at fjerne én form for afhængighed fra den misbrugsramte – den vil, med overvejende sandsynlighed, blot erstattes af en anden. Skal en misbrugsbehandling have et vellykket resultat, skal der arbejdes i dybden med de bagved liggende problematikker. Et misbrug kræver – uanset substans – professionel behandling i trygge rammer, og med uddannet og specialiseret personale til rådighed.

Minnesota modellen – en anerkendt behandlings metode

Blandt de mest anvendte og succesfulde metoder, hvorpå en misbrugsbehandling kan basere sig, finder vi Minnesota modellen. Dennes metodik baserer sig på tolv trins programmet, som vi kender det fra AA (Alcoholics Anonymous, eller Anonyme Alkoholikere, som det hedder på dansk), som du sikkert har stiftet bekendtskab med via amerikanske film og serier. Minnesota modellen har særligt fokus på personlig erkendelse og udvikling, og kan således medvirke til, at den misbrugsramte kommer i gang med at skabe sig et solidt fundament for opbygning af en ny tilværelse uden misbrug og afhængighed.

Behandlingscenter Stien – professionel behandling af afhængighed i trygge omgivelser

Blandt de misbrugscentre i Danmark, som benytter Minnesota modellen som afsæt for behandling af alkoholisme og andre former fra misbrug, finder du Behandlingscenter Stien. Her kan misbrugsramte af alle typer og med alle baggrunde modtage individuelt tilrettelagt terapi og behandling med henblik på at komme ud af misbruget og videre i livet. Du kan læse mere om misbrugsbehandling med Minnesota modellen på behandlingscenter-stien.dk

Flere Nyheder